Vítejte na našich stránkách o Reiki
léčení pro Vaše tělo i psychiku.

dr. Mikao Usui

dr. Mikao Usui

(1865 - 1926)

Historie Reiki

Reiki je léčitelská metoda vycházející z východních filozofií. Samotné slovo reiki (レイキ) je název pro životadárnou energii (rei – životadárný, ki – energie). Za zemi původu této léčitelské metody se uvádí Japonsko a jako její zakladatel / objevitel je uváděn dr. Mikao Usui. Dějiny tradičního reiki můžeme sledovat už od 19. stol., kdy Mikao Usui, rektor Došišské univerzity v japonském Kjótu začal na popud svých studentů pátrat po ztraceném poznání – léčebné síle přikládání rukou. Tato jednoduchá praktika se stala potom základem všech léčitelských technik. Dnes už nelze vysledovat skutečný počátek Reiki z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami.

Co to vlastně Reiki je?

Reiki je způsob léčby vycházející z využití energie, která je všude kolem nás a předávání energie postiženému. Všichni věří na kosmos, ale nikdo si na něj dosud nesáhl a přece věříme, že existuje, všichni věříme na bolest i když ji nikdo nevidí, a energie? Nikdo ji nevidí, sáhnout si na ni nemůžeme a přece víme, že energie existuje a je všudne kolem nás, jinak by nic nerostlo, nežilo… Reiki je bezpečná, jemná a nenásilná metoda praktického uzdravování. Zvyšuje se energie, zmírňuje se bolest, umožňuje se hluboká relaxace a navozuje pocit harmonie. Dochází k aktivaci samoléčebného mechanismu. Reikista je člověk, který umí s touto energií pracovat a ví, jak ji předat potřebným – nemocným. S Reiki nemusíte energii ani vidět ani se na ni soustředit. Nedochází k přejímání energie od někoho ani k úbytku Vaší energie. Reikista zprostředkovává styk energie z kosmu s Vámi. Reiki je příjemcem nasávána a sama proudí vždy tam, kde je jí nejvíce zapotřebí. Když je jí dostatek, tak přestane proudit a po zabudování do energetického systému člověka navodí stav harmonie a o to nám jde.

Reiki předpokládá existenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů) v lidském těle. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, je člověk zdravý a vitální. Častěji se ovšem stává, že energie v těle není v rovnováze. Může jí být příliš hodně, nebo málo, což je mnohdy příčinou zablokované energie a následného onemocnění. Člověk pak strádá a chřadne, mnohdy bez zjevné příčiny, lékaři nemohou zjistit, proč je pacient náhle unavený, bez chuti k jídlu, proč se najednou objevila ta vyrážka a podobně… Dále Reiki předpokládá existenci zdroje, který bývá různě nazýván, ale jeho existence není hmotně prokazatelná. Léčitelé používají techniku přikládání dlaní, čímž rozproudí energii Ki.

Každá nemoc začne mnohem dříve, než můžeme sami zaznamenat. Např. mám rakovinu – určitě umřu. Organismus zvládne sám odstranit poruchu buněk. Ovšem ne v případě, že zasáhne naše podvědomí, které nastartuje poničení buněk a může poškodit i náš genetický kód. Náš imunitní systém je stejně tak inteligentní jako náš mozek. Může organizovat, dávat do pořádku a hlavně: celý život nezapomíná. Psychoneuroimunologie (výzkum vztahu mezi podvědomím, nervovým a imunitním systémem) učí, že žádný psychický pochod ani žádný pocit (dobra – zla) nezůstane v 30-ti bilionech buněk našeho těla fyzicky bez následků.

Pro koho je Reiki energie vhodná?

Reiki lze použít pro všechny, jak nemocné (zrychluje hojení zlomenin, pomáhá při léčbě rakoviny, může zenergetizovat léky, aby neměly vedlejší účinky…), tak i zdravé (pro lepší učení dětí, zlepšení kondice sportovců…). Tuto terapii lze aplikovat i na zvířata. Reiki patří mězi nejvhodnější doplňkové terapie k lékařské péči, v posledních letech zaznamenává velký nárůst praktikujících. Dochází i k oficiálnímu nasazení např. v amerických nemocnicích. Je oblíbená mezi maséry, fyzioterapeuty, zdravotními sestrami a lékaři. Reiki je možné kombinovat se všemi klasickými a alternativními léčebnými metodami.

Tuto terapii úspěšně používají lidé různých profesí, mnoha vyznání a filozofií. Rovněž je to cesta uvědomování si vlastní svobodné vůle a nezávislosti. Postupem času většina praktikantů objeví svou skutečnou vnitřní sílu a nalézá mnohem hlubší a pevnější hodnoty.

Dále Reiki předpokládá existenci zdroje, který bývá různě nazýván, ale jeho existence není hmotně prokazatelná. Léčitelé používají techniku přikládání dlaní, čímž rozproudí energii.

Sdílet na Facebooku